מהו כיסוי עילי?

בססח מעמידה לרשות מבוטחיה תכנית, המאפשרת להגדיל מכירות והון חוזר באמצעות הגדלת מכסות אשראי קיימות, בשיעור שנע בין 10% ועד ל 100% מהיקף המכסה לפי בחירתכם.

לפרטים והצטרפות לתכנית אנא פנה לאיש הקשר שלך בבססח או למייל MARKETING@ICIC.CO.IL