בססח מאמינה כי כל לקוח של החברה זכאי לשירות איכותי, אמין ואדיב.

לפיכך, אנו מתחייבים כי:

נתייחס לכל לקוח בהגינות ובכבוד ונכבד את פרטיותו. כל פניית לקוח (בכתב או בשיחה טלפונית), תזכה למענה ראשוני מהיר ומקצועי, בהתאם לסוג הפנייה.
לקוח אשר יפנה בשאלה לנציגינו, יזכה בתשובות מנומקות וברורות, בכפוף לחובת הסודיות החלה על בססח. התייחסות ראשונית לשאלת הלקוח תימסר תוך 2 ימי עבודה.
נאפשר ללקוח להגיש את בקשתו בקלות לגורם הרלוונטי בחברתנו, ובכלל זה נעמיד לרשות לקוחותינו מערכת מקוונת שתאפשר נגישות תמידית למידע הרלוונטי וכן תאפשר ניהול ידידותי ויעיל של הפוליסה.
נעשה כל מאמץ בכדי להיות זמינים לקבל את פניות לקוחותינו ובכדי לספק להן מענה יסודי, יעיל ומקצועי בזמן סביר, תוך מתן תשובות ברורות ומנומקות.

במצב חירום נשמח לעמוד לרשותכם בהתאם לפרטי ההתקשרות המצוינים מעלה, וכן באמצעות איש הקשר הישיר מטעם בססח.

בכל מקרה של שינוי פרטי ההתקשרות, האתר יעודכן בהתאם.

אנו מתחייבים כי כל פנייה אשר תוגש כאמור תזכה לטיפול מהיר ומקצועי.

לקוח הסבור כי החברה לא עמדה בהתחייבויות אלו, או מעוניין להשיג על טיב השירות אשר ניתן לו, יכול לעשות זאת על ידי פנייה ישירה לממונה פניות הציבור בחברתנו, עו"ד אדוה פרץ עובדיה באמצעות כתובת המייל Adva.perets@icic.co.il או באמצעות המערכת המקוונת של החברה. התייחסות ראשונית לפניית הלקוח במסגרת זאת תימסר תוך 2 ימי עבודה.