מהו ביטוח עסקאות לטווח בינוני?

במסגרת מחויבותה לספק לכל חברה את פוליסת הביטוח המותאמת לאופי פעילותה, מציעה בססח ביטוח עסקאות לטווח בינוני.
תוכנית ביטוח ייחודית זו מעניקה הגנה לעסקאות בתנאי אשראי של למעלה משנה ועד שבע שנים, ופלטפורמה ייעודית למימון עסקאות אלו.
התכנית מיועדת הן ליצואנים והן לחברות הפועלות בשוק המקומי.
עיקרי התוכנית

ביטוח עסקאות לטווח בינוני מאפשר לך להגן על עסקאות שביצעת בתנאי אשראי של עד שבע שנים,
הן בשוק המקומי והן במסגרת סחר חוץ:

עבור לקוחות ממשלתיים או ציבוריים:
הגנה מפני אי קבלת תשלום בשל סיכונים פוליטיים בארצו של הלקוח, כגון: מלחמה, הפיכה, איסור הוצאת מט"ח, הלאמה, ביטול רישיונות יבוא ועוד.