מהי התכנית לעסקים קטנים?

תכנית עסקים קטנים בשוק המקומי ובסחר חוץ מיועדת לחברות ועסקים עם היקף פעילות
שנתי בעסקאות B2B עד חמישה מיליוני שקלים המעוניינים להגן על מכירות באשראי ללקוחות עסקיים אלו.

כיסוי ביטוחי זה מבטיח תשלום בגין עסקאות שבוצעו גם במקרים אלו.

הבחירה תשפיע על תנאי הכיסוי מחד, ורמת האינטראקציה, עומס הניהול מאידך.

כיסויים ביטוחים אלו מבטיחים לך שתקבל תשלום בגין העסקאות שבוצעו.