כתבה מעיתון דה מרקר, מידרוג העלתה את הדירוג של חברת בססח בדרגה אחת