ביטוח אשראי לעסקים נועד להגן על היצואן או על הספק המקומי מפני פשיטת רגל או הפסד בגין אי קבלת תשלום מצד לקוחות בארץ או בחו"ל, כתוצאה מסיבות כלכליות או מסיבות פוליטיות בחו"ל.

בעולם עסקי המשתנה במהירות, בו שיטת התשלום הנהוגה הינה "שוטף פלוס" מספר חודשים, אין ביטחון כי במועד הפירעון יתקבל התשלום המלא עבור מוצר או שירות שסופק.
ביטוח אשראי מסייע להקטין את הסיכון הנובע מאי הוודאות ואף להגדיל מכירות, בכך שמבטיח כי התשלום המבוטח יתקבל, גם במקרה בו הלקוח פשט את הרגל, נכנס לקשיי תזרים או, במקרה של יצואן, התממש אירוע מדיני המונע אפשרות להוצאת כסף מהמדינה.

בנוסף לכיסוי הביטוחי, ביטוח אשראי מהווה גם שירות ניהול סיכוני אשראי, במסגרתו מתקבלת המלצה מקצועית, המבוססת על ניתוח יכולת ההחזר של הלקוחות, בארץ ובעולם, וניטור מידע מעמיק לגבי גובה האשראי המומלץ לכל חייב.
שירות זה מסייע בקבלת החלטות משמעותיות בתהליכי המכירה, הרחבת הפעילות וחדירה לשווקים חדשים.