פוליסת ביטוח גלובלית לחברות בינלאומיות גדולות


מבית Euler Hermes.

חברות בינלאומיות זרות הפועלות בישראל תוכלנה ליהנות גם בישראל מפוליסות ביטוח אשראי רב לאומיות.
חברות אלו יוכלו מצד אחד לנצל את יתרון הגודל ולהשיג תנאי ביטוח משופרים עבור פעילותן בכל רחבי העולם תחת פוליסה גלובלית
אחת ומצד שני גם לקבל שירותי ביטוח אלו על ידי חברות הביטוח המקומיות הפועלות במדינות של חברות הבת שלהן.

פוליסת ביטוח אשראי הגלובלית של Euler Hermes, תאפשר להנהלה הראשית של קונצרנים בינלאומיים לחתום
על הסכם ביטוח אשראי רחב ומקיף עבור כל החברות הבנות הפועלות במדינות השונות בעולם.

Euler Hermes מבטח האשראי הגדול בעולם ומבעלי בססח, פועלת בלמעלה מ-50 מדינות,
נתח שוק של כ-36% משוק ביטוח האשראי העולמי עם ביטוח עסקאות בהיקף של כ-850 מיליארד אירו בשנה.

ביטוח האשראי מבטיח שהספק יקבל את כספו גם במידה שהלקוח אינו משלם כתוצאה מחדלות פירעון,
קשיים כלכליים או אירוע פוליטי המונע תשלום.