מהו ביטוח מקדמה?

ביטוח מקדמה הנו פתרון ביטוח משלים למבוטחי בססח, המעוניינים בהגנה גם לעסקאות בהן הם בצד הלקוח ונדרשים לשלם מקדמה לפני אספקת מוצרים שהוזמנו.

תשלום מקדמה יוצר חשיפה להפסדים כלכליים שעלולים להיגרם ללקוח, אם המוצר שהזמין לא יסופק, על אף תשלום המקדמה, וגם סכום המקדמה לא יוחזר לו.
ביטוח מקדמה מספק הגנה ללקוח, המתחילה עם תשלום המקדמה לספק ועד לקבלת המוצרים.