מהו ביטוח חברות בנות וערוצי שיווק?

ביטוח חברות בנות וערוצי שיווק מיועד לחברה שיש לה חברות בנות ו/או ערוצי שיווק,
המעוניינת להגן גם על עסקאות אשראי בארץ ובחו"ל, שמבצעים החברות הבנות וערוצי השיווק.

החברה המבטחת יכולה לבחור במספר חלופות לניהול הפוליסה:

  • ניהול ריכוזי – אופן ישיר על ידה.
  • ניהול מבוזר – תפעול של ערוצי השיווק / חברות הבנות ישירות עם בססח.

החברה המבטחת יכולה אף להחליט על שילוב בין השניים, לפי נוחותה.

החברה המבטחת תוכל לעקוב אחר הפעילות שלה במלואה, כולל פעילות ערוצי השיווק השונים,
באמצעות מערכת Online מתקדמת של בססח, המאפשרת ניהול פשוט ונוח של הפוליסה
באמצעות האינטרנט, מכל מקום בעולם ובכל עת.

תוספת ביטוח חברות בנות וערוצי שיווק מעניקה:
הגנה מפני אי קבלת התשלום מלקוחותיך

  • סיבות מסחריות – חדלות פירעון או קושי כלכלי של הלקוח.
  • סיבות פוליטיות - אירועים פוליטיים בארצו של הלקוח, כגון: מלחמה, הפיכה, איסור הוצאת מט"ח, הלאמה, ביטוח רישיונות יבוא ועוד.

כיסויים ביטוחים אלו מבטיחים לך שתקבל תשלום בגין העסקאות שבוצעו.
יתרונות ביטוח חברות בנות וערוצי שיווק בבססח

  • שירות ניהול סיכוני אשראי – קבלת המלצה מקצועית, המבוססת על ניתוח יכולת ההחזר של לקוחות החברה שרוכשים דרך ערוצי השיווק וניטור מידע מעמיק לגבי גובה האשראי המומלץ לכל חייב. שירות זה מסייע לחברה המבוטחת לקבל החלטות משמעותיות בתהליכי המכירה.
  • שליטה מלאה - באמצעות מערכת בססח Online, תוכל החברה לנהל ולנטר את נתוני כל הפעילות באשראי למול הלקוחות החיצוניים ללא קשר לגורם העובד מולם ישירות בתוך התאגיד.
  • עלות פרמיה נמוכה יותר – יתרון לגודל ולפיזור בזכות ריכוז ביטוח האשראי במקום אחד.