יתרונות ביטוח אשראי בישראל


ביטוח אשראי בישראל מיועד לחברות המעוניינות להגן על מכירות באשראי ללקוחות עסקיים בישראל.
הפוליסה מעניקה הגנה מפני אי קבלת תשלום בשל:

 • חדלות פירעון
 • קושי כלכלי

יתרונות ביטוח אשראי בישראל בבססח

 • שירות ניהול סיכוני אשראי – קבלת המלצה מקצועית, המבוססת על ניתוח יכולת ההחזר של לקוחות החברה שרוכשים דרך ערוצי השיווק וניטור מידע מעמיק לגבי גובה האשראי המומלץ לכל חייב. שירות זה מסייע לחברה המבוטחת לקבל החלטות משמעותיות בתהליכי המכירה.
 • ביטחון - הגנה על תזרים המזומנים ועל המאזן הפיננסי של החברה.
 • מקצועיות בניהול האשראי - הודות לידע רב שנים שצברה בססח בתחום ניהול סיכוני האשראי.
 • יחס אישי – התאמה אישית של הפוליסה על-פי ניתוח צורכי החברה.
 • חדשנות – פתרונות ייחודיים לסיכוני אשראי בהם נתקלת החברה.
 • שקט נפשי – צוות מקצועי ומנוסה שיעניק ייעוץ וסיוע בחלוקת סיכון האשראי ובתהליכי גבייה.
 • חוזקה פיננסית – הביטוח בבססח יסייע לחברה להרחיב את יכולת מימון ההון החוזר, על בסיס החוסן של בססח, בהתנהלות מול בנקים וגופי המימון.
 • הגדלת המכירות – הודות לחלוקת הסיכונים עם בססח.
 • נוחות תפעולית - באמצעות מערכת בססח Online, ניתן לגשת לבסיס הנתונים של פעילות האשראי המבוטחת מכל מקום בעולם.

האני מאמין שלנו