מהו ביטוח עלויות ייצור?

ביטוח עלויות ייצור הנו פתרון משלים המיועד ללקוחות המבוטחים בביטוח האשראי של בססח ומעוניינים להרחיב את הכיסוי הביטוחי לתקופה קודם למשלוח הסחורה שאינה מכוסה במסגרת ביטוח האשראי
הבסיסי וליצור רצף הגנה: החל משלב קבלת ההזמנה ועד לקבלת התשלום מהלקוח.
בכל אחד מאירועי ביטוח אלו, מכסה הביטוח את העלויות הספציפיות שהושקעו בהכנת ההזמנה ללקוח.