כיסוי ביטוחי זה מבטיח לחברה המבוטחת תשלום בגין עסקאות שבוצעו גם במקרים אלו.

התוכנית מהווה בסיס למימון העסקאות באמצעות המערכת הבנקאית בישראל:

  • מימון על בסיס ניכיון חשבוניות - בפוליסת אשראי ספקים הדומה למוצרים אחרים של בססח.
  • מימון על בסיס ניכיון שטרות – בפוליסת ניכיון שטרות ייעודית המקובלת על המערכת הבנקאית בישראל.