כיסוי ביטוחי זה מבטיח לחברה המבוטחת תשלום בגין עסקאות שבוצעו גם במקרים אלו.

פתרונות משלימים