מהו כיסוי עילי?

בססח בשיתוף מדינת ישראל מעמידה לרשות מבוטחיה תכנית המאפשרת להגדיל מכירות והון חוזר באמצעות הגדלת מכסות אשראי קיימות בשיעור שנע בין 10% ועד ל 100% מהיקף המכסה לפי בחירתכם.

לפרטים והצטרפות לתכנית אנא פנה לאיש הקשר שלך בבססח או למייל MARKETING@ICIC.CO.IL