דף הבית עבור לצור קשר עבור לסרגל ניווט תחתון

תוכניות הגדלת אמצעי מימון מאפשרות למבוטח בבססח להגדיל את היקף מימון ההון החוזר מעבר למסגרת האשראי הרגילה העומדת לרשותו,
על בסיס הסתמכותו של גוף מממן על ביטוח האשראי של בססח כבטוחה. קיימות מגוון חלופות להגדלת אמצעי מימון:

תוכנית ניכיון חייבים

תוכנית ניכיון חייבים מיועדת למבוטח בססח המעוניין לקבל תשלום מידיי בגין עסקאות שביצע עם לקוחותיו, תוך הקדמת קבלת התשלום בפועל מהלקוחות.
תוכנית מתקדמת וייחודית זו של בססח מתבססת על "הסכם משולש" ששותפים לו: המבוטח, בססח והמממן.
מבחינה משפטית – בתוכנית זו המממן רוכש במסגרת של "ניכיון חייבים" את החובות של לקוחות המבוטח, אשר מבוטחים על ידי בססח.

תוכנית מימון לעסקאות

תוכנית מימון לעסקאות מיועדת למבוטח תוכנית עסקאות לטווח קצר או לטווח בינוני המלוות בהסדרי מימון פרטניים ומאפשרות קיצור העסקה לטווח קצר יותר עבור המבוטח
תוך העמדת פתרון ייחודי של ביטוח ניכיון שטרות או ביטוח אשראי קונים והיא מהווה לרוב חלק בלתי נפרד מעסקת הביטוח.

תוכנית מימון לעסקאות

תוכנית מימון באמצעות "כתבי הרשאה" מיועדת למבוטח בססח שמעוניין להעביר את זכותו לקבלת תגמולי ביטוח מבססח,
בעת אירוע ביטוחי, לטובת הגורם המממן ללא אפשרות חזרה. בכך מתאפשר למבוטח להרחיב במידה מסוימת את היקף מימון ההון החוזר העומד לרשותו.