חברי דירקטוריון

דוד בלומברג
יו"ר דירקטוריון
שמעון אלקבץ
חבר דירקטוריון
עמוס ספיר
חבר דירקטוריון
שלמה פוקס
חבר דירקטוריון
Michele Pignotti
חבר דירקטוריון
Dr. Gerd-Uwe Baden
חבר דירקטוריון
ליאור עמית
דירקטור חיצוני