תרומת מרכיבי השקעה

תרומת מרכיבי ההשקעה רבעון 1 2017 07/06/2017
תרומת מרכיבי ההשקעה רבעון 4 2016 26/03/2017
תרומת מרכיבי ההשקעה רבעון 3 2016 22/11/2016
תרומת מרכיבי ההשקעה רבעון 2 2016 21/08/2016
תרומת מרכיבי ההשקעה רבעון 1 2016 26/05/2016
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 4 2015 29/03/2016
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 3 2015 23/11/2015
תרומת מרכבי השקעה רבעון 2 2015 23/08/2015
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 1 2015 27/05/2015
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 4 2014 29/03/2015
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 3 2014 25/11/2014
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 2 2014 20/08/2014
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 1 2014 25/05/2014
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 4 2013 26/03/2014
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 3 2013 18/11/2013
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 2 2013 18/08/2013
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 1 2013 20/05/2013
תרומת מרכיבי ההשקעה רבעון 4 2012 19/03/2013
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 3 2012 19/11/2012
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 2 2012 19/08/2012
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 1 2012 20/05/2012
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 4 2011 20/03/2012
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 3 2011 20/11/2011
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 2 2011 16/08/2011
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 1 2011 31/03/2011
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 4 2010 22/05/2011
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 3 2010 22/11/2010
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 2 2010 19/08/2010
תרומת מרכיבי השקעה רבעון 1 2010 25/05/2010