תמונה12

הפוליסה ונספחיה

 

פוליסה מקיפה לביטוח אשראי *תאריך שיווק 1.4.2006 10/12/2014
פוליסה מקיפה לביטוח אשראי- אנגלית *תאריך שיווק 1.4.2006 10/12/2014
פוליסת ביטוח משלוחי יצוא ושרותים – עברית – תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
פוליסת ביטוח משלוחי יצוא ושרותים – אנגלית -pdf *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
פוליסת ביטוח משלוחים -שוק מקומי -pdf *תאריך שיווק 1.1.2001 10/12/2014
פוליסת ערבויות *תאריך שיווק 1.1.2003 10/12/2014
תוספת 1- אקסס- מעודכן *תאריך שיווק 1.4.2006 10/12/2014
תוספת 1- אקסס- ישן *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
תוספת 2- חברה בת -מעודכן *תאריך שיווק 1.4.2006 10/12/2014
תוספת 2- חברה בת – ישן *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
תוספת 3- מכירות באמצעות סוכן מעודכן *תאריך שיווק 1.4.2006 10/12/2014
תוספת 3- מכירות באמצעות סוכן ישן *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
תוספת 4- מכירות מלאי שמעבר לים- מעודכן *תאריך שיווק 1.4.2006 10/12/2014
תוספת 4- מכירות מלאי שמעבר לים- ישן *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
תוספת 5- מכירות באמצעות חברה מפיצה – מעודכן *תאריך שיווק 1.4.2006 10/12/2014
תוספת 5- מכירות באמצעות חברת יצוא- ישן *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
תוספת 6 - הנחת היעדר תביעות מעודכן *תאריך שיווק 1.4.2006 10/10/2014
תוספת 7- מכסות בשיקול דעת עצמי – מעודכן *תאריך שיווק 1.4.2006 10/12/2014
תוספת 7- מכסות בשיקול דעת עצמי- ישן *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
תוספת 8 – גלישה ממכסות-מעודכן *תאריך שיווק 1.4.2006 10/12/2014
תוספת 8 – גלישה ממכסות- ישן *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
תוספת 9 יצואנים קטנים - ישן 12/03/2015
תוספת 10 – ניהול גביית חובות- מעודכן *תאריך שיווק 1.4.2006 10/12/2014
תוספת 10 – ניהול גביית חובות- ישן *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
תוספת 11 – ביטוח עלויות ייצור- מעודכן *תאריך שיווק 1.4.2006 10/12/2014
תוספת 11 – ביטוח עלויות ייצור – ישן *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
תוספת 12 – בוטל 10/12/2014
תוספת 13 – חיסוי משלוח ראשון *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
תוספת 14 – אי תשלום מכתב אשראי** 10/12/2014
תוספת 15 – ניכיון חייבים באמצעות מוסדות פיננסיים 10/12/2014
תוספת 16 – ביטוח מקדמה – ישן *תאריך שיווק טרום 2006 10/12/2014
תוספת 16 – ביטוח מקדמה – מעודכן 10/12/2014
תוספת 17 – כיסוי עילי ישן *תאריך שיווק 1.1.2009 10/12/2014
תוספת 17 כיסוי עילי מעודכן *תאריך שיווק 1.1.2015 01/01/2015
תוספת 18 – תוספת לטווח בינוני *תאריך שיווק 1.5.2011 10/12/2014
תוספת 19 – כיסוי עילי שוק מקומי * תאריך שיווק 1.1.2014 10/12/2014
כתב הרשאה (עסקאות מסוימות) *תאריך שיווק 1.1.1999 10/12/2014
כתב הרשאה (כל הפוליסה) *תאריך שיווק 1.1.1999 10/12/2014
כתב הרשאה (קונים מסויימים) * תאריך שיווק 1.1.1999 10/12/2014