בססח Online

לבססח מערכת מתקדמת וייחודית המאפשרת למבוטחי החברה תקשורת מקוונת עם בססח באמצעות האינטרנט מכל מקום בעולם ובכל עת. למבוטח מתאפשרת במערכת זו נגישות למכלול רחב של נתונים אשר נמצאים בבסיס הנתונים של בססח, המתייחסים אך ורק לפעילות המבוטח.

באמצעות כלים פשוטים (שאילתות וקבצי Excel) יכול המבוטח לקבל מידע ולפעול בין השאר בתחומים הבאים:

 

  • היקף הכיסוי הביטוחי – רמת הכיסוי הביטוחי לכל לקוח, שינויים שחלו בכיסוי הביטוחי, הכיסוי ביטוי לפי מדינות בקשות לכיסוי ביטוחי חדש או מוגדל
  • היקף המכירות המכוסות במסגרת הביטוח – היקף המכירות המכוסות לפי תקופות, מדינות ולקוחות. כמו כן המערכת מאפשרת למבוטח לדווח אודות מכירותיו
  • פיגורים בתשלום מצד לקוחות – היקף הפיגורים בתשלומים בחתכים שונים
  • תביעות ביטוח – היקף תביעות הביטוח ששולמו ותביעות שבתהליך בדיקה

 

הדרישה הטכנית היחידה להפעלת היישום על ידי המבוטח, הנה יכולת קישור לרשת האינטרנט (מומלץ בחיבור רחב פס).
המערכת עומדת בסטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע, לרבות סיסמאת כניסה חד פעמית הנשלחת באמצעות SMS או בדואר האלקטרוני.

 

לאתר בססח On Line                למילוי טופס הצטרפות

מערכת טעינת הצהרות משלוחים