תמונה4

ביטוח עלויות יצור

ביטוח עלויות הייצור מהווה מוצר משלים לביטוח האשראי ויוצר רצף הגנה למבוטח החל מקבלת ההזמנה ועד למועד התשלום מצד הלקוח

במקרים רבים המבוטח נחשף לסיכונים של פשיטת רגל של הלקוח או אירוע פוליטי במדינת הלקוח, עוד קודם לשלב המשלוח המכוסה בביטוח האשראי. חשיפה זו נוצרת החל משלב ההזמנה מצד הלקוח והתחלת תהליך הייצור ועד לשלב המשלוח. בתקופה זו – במקרים של פשיטת רגל של הלקוח, או אירוע פוליטי במדינתו, עלולים להיגרם ליצרן נזקים הנובעים מהעלויות שהשקיע בייצור ההזמנות. נזקים אלו אינם מכוסים במסגרת ביטוח האשראי הרגיל שתחילתו עם משלוח הסחורה והיווצרות חוב כספי מצד הלקוח. במקרים שהמוצר הנו סטנדרטי וניתן לשווקו ללא התאמות ללקוחות אחרים, הנזק מוגבל יחסית, אך בכל אותם מקרים שההזמנה הנה ייחודית או שנדרשת התאמה של המוצר ללקוחות אחרים – הנזק עלול לכלול את מירב עלויות הייצור ולהיות משמעותי. ככל שתקופת הייצור ארוכה יותר – כך הולך הסיכון וגדל.
הכיסוי הביטוחי בסוג ביטוח זה מתייחס לעלויות הייצור שהושקעו על ידי המבוטח בייצור ההזמנה, בניכוי ההשתתפות העצמית בשיעור של 10%-15%.
בתכנית זו אירועי הביטוח הם:
  • פשיטת רגל של הלקוח (פירוק, כינוס וכו').
  • אירוע פוליטי במדינתו של הלקוח (להזמנות מחו"ל).
  • ביטול הכיסוי הביטוחי של בססח לשלב המשלוח לאחר שהמבוטח קיבל את ההזמנה.

 

ביטוח עלויות הייצור משלב ההזמנה, מספק הגנה גם כאשר תנאי התשלום הם במזומן וכן באמצעות מכתב אשראי דקומנטרי. ההגנה הביטוחית במקרה זה מכסה את התקופה שעד לתשלום או לפתיחת האשראי הדקומנטרי לטובת המבוטח.