תמונה6

ביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ לטווח בינוני וארוך

תכנית ייחודית אשר נועדה לסייע ליצואנים ישראליים להתמודד עם הארכת תקופת האשראי ללקוחותיהם, בתוצאה מתנאי התחרות בעולם ולהרחיב את היקף העסקאות. במסגרת התכנית המדינה לוקחת על עצמה חלק מהסיכון ומאפשרת בכך לבססח להאריך את תקופת האשראי לעד 10 שנים.

עיקרי התוכנית:

• גידור סיכונים פוליטיים עד 10 שנים ללקוח ממשלתי או ציבורי
• גידור סיכונים מסחריים ופוליטיים עד 10 שנים לחברות / תאגידים
• אפשרות למימון העסקאות באמצעות המערכת הבנקאית בישראל
• תנאי ביטוח נוחים ומותאמים לכללי ה-
OECD
• נגישות למידע איכותי של
Euler Hermes על הלקוח ומדינתו, Euler Hermes הינו מבטח האשראי הגדול בעולם ומבעלי בססח
• טיפול מהיר בבקשות על ידי צוות בססח

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי עדי נוב
Adi.Nov@icic.co.il |  972-3-7962401