דוחות כספיים

דוחות כספיים ליום 31 במרץ 2017 25/05/2017
דוח תקופתי 2016 26/03/2017
דוחות כספיים ליום 30 לספטמבר 2016 22/11/2016
דוחות כספיים ליום 30 ליוני 2016 21/08/2016
דוחות כספיים ליום 31 למרץ 2016 26/05/2016
דוח תקופתי 2015 29/03/2016
דוחות כספיים ליום 30 לספטמבר 2015 23/11/2015
דוחות כספיים ליום 30 ליוני 2015 23/08/2015
דוחות כספיים ליום 31 למרץ 2015 27/05/2015
דוח תקופתי 2014 29/03/2015
דוחות כספים ליום 30 לספטמבר 2014 25/11/2014
דוחות כספיים ליום 30 ליוני 2014 20/08/2014
דוחות כספיים ליום 31 למרץ 2014 25/05/2014
דוח תקופתי 2013 26/03/2014
דוחות כספים ליום 30 לספטמבר 2013 17/11/2013
דוחות כספיים ליום 30 ליוני 2013 18/08/2013
דוחות כספיים ליום ה 31 למרץ 2013 20/05/2013
דוח תקופתי 2012 19/03/2013
דוחות כספים ליום 30 בספטמבר 2012 19/11/2012
דוחות כספים ליום 30 ביוני 2012 19/08/2012
דוחות כספיים ליום 31 במרץ 2012 20/05/2012
דוח תקופתי 2011 20/03/2012
דוחות כספיים ליום 30 לספטמבר 2011 20/11/2011
דוחות כספיים ליום 30 ליוני 2011 16/08/2011
דוחות כספיים ליום 31 במרץ 2011 31/03/2011
דוח תקופתי 2010 22/03/2011
דוחות כספיים ליום 30 בספטמבר 2010 30/09/2010
דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 30/06/2010
דוחות כספיים ליום 31 במרץ 2010 31/03/2010
דוח תקופתי 2009 31/12/2009
דוחות כספיים ליום 30 בספטמבר 2009 30/09/2009
דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2009 30/06/2009
דוחות כספיים ליום 31 במרץ 2009 31/03/2009
דוח תקופתי 2008 31/12/2008