תמונה1

ביטוח סחר חוץ

בססח מבטחת יצואנים כנגד אי תשלום של לקוחותיהם בתנאי אשראי של עד שנה אחת. בססח מספקת הגנה למכירות באשראי ללקוחות ב-115 מדינות.

בססח מגנה על היצואן מפני הסיכונים הבאים: 

א. סיכונים מסחריים – אי קבלת התמורה מהלקוח בשל חדלות פירעון של הלקוח וכן קושי כלכלי של הלקוח המתבטא באי תשלום התמורה במשך 4 או 6 חודשים מיום הפירעון המוסכם.

ב. סיכונים פוליטיים – אי קבלת התמורה בשל אירוע פוליטי בארצו של הלקוח כגון: מלחמה, הפיכה, איסור הוצאת מט"ח, מורטוריום, הלאמה, ביטול רישיונות יבוא ועוד  

שיעור הכיסוי הביטוחי:

פוליסת הביטוח של בססח מכסה כ % 90  מסכום ההפסד המכוסה, בזמן שהמבוטח נושא בהשתתפות עצמית של 10%.