תמונה2

ביטוח אשראי בישראל

בססח מבטחת את תמורות הספק בעסקאות המבוצעות בישראל בתנאי אשראי של עד שנה אחת

בססח מבטחת את תמורות הספק בעסקאות המבוצעות בישראל בתנאי אשראי של עד שנה אחת.
 
הסיכונים המכוסים:
 
בססח מגנה על הספקים מפני סיכונים מסחריים המתבטאים באי קבלת התמורה מהלקוח בשל חדלות פירעון של הלקוח וכן קושי כלכלי של הלקוח המתבטא באי תשלום התמורה במשך 4 או 6 חודשים מיום הפירעון המוסכם.
 
שיעור הכיסוי הביטוחי:
 
פוליסת הביטוח של בססח מכסה כ 85% מסכום ההפסד המכוסה, בזמן שהמבוטח נושא בהשתתפות עצמית של 15%.