פרסומים בעיתונות

פרסום תמצית דוחות 31.01.2017 07/06/2017
פרסום תמצית דוחות 31.12.2016 29/03/2017
פרסום תמצית דוחות 30.09.2016 28/11/2016
פרסום תמצית דוחות 30.6.2016 21/08/2016
פרסום תמצית דוחות 31.3.3016 26/05/2016
פרסום תמצית דוחות 31.12.2015 31/03/2016
פרסום תמצית דוחות 30.9.2015 29/11/2015
פרסום תמצית דוחות 30.6.2015 24/08/2015
פרסום תמצית דוחות 31.3.2015 31/05/2015
פרסום תמצית דוחות 31.12.2014 31/03/2015
פרסום תמצית דוחות 30.9.2014 30/09/2014
פרסום תמצית דוחות 30.6.2014 30/06/2014
פרסום תמצית דוחות 31.3.2014 31/03/2014
פרסום תמצית דוחות 31.12.2013 31/12/2013
פרסום תמצית דוחות 30.9.2013 30/09/2013
פרסום תמצית דוחות 30.6.2013 30/06/2013
פרסום תמצית דוחות 31.3.2013 31/03/2013
פרסום תמצית דוחות 31.12.2012 31/12/2012
פרסום תמצית דוחות 30.9.2012 30/09/2012
פרסום תמצית דוחות 30.6.2012 30/06/2012
פרסום תמצית דוחות 31.3.2012 31/03/2012
פרסום תמצית דוחות 30.12.2011 31/12/2011
פרסום תמצית דוחות 30.9.2011 30/09/2011
פרסום תמצית דוחות 30.6.2011 30/06/2011
פרסום תמצית דוחות 31.3.2011 31/03/2011
פרסום תמצית דוחות 31.12.2010 31/12/2010
פרסום תמצית דוחות 30.9.2010 30/09/2010
פרסום תמצית דוחות 30.6.2010 30/06/2010
פרסום תמצית דוחות 31.3.2010 31/03/2010
פרסום תמצית דוחות 31.12.2009 31/12/2009
פרסום תמצית דוחות 30.9.2009 30/09/2009
פרסום תמצית דוחות 30.6.2009 30/06/2009
פרסום תמצית דוחות 31.3.2009 31/03/2009
פרסום תמצית דוחות 31.12.2008 31/12/2008