about(1)

אודות החברה

בססח - החברה הישראלית לביטוח אשראי

בססח – החברה הישראלית לביטוח אשראי, הינה מבטח האשראי המוביל בישראל. בססח מבטחת אשראי החל משנת 1957 וכיום מבטחת מכירות בהיקף שנתי שמעל חמישה עשר מיליארדי דולר, הן בעסקאות סחר חוץ והן בשוק המקומי.

בעלי החברה הינם: "EULER HERMES" – מבטח האשראי הגדול בעולם, "הראל השקעות בביטוח ופיננסים".

בססח מבטחת אשראי ב- 115 מדינות, ובין 500 מבוטחיה רבות מהחברות המובילות במשק הישראלי וחברות הבנות שלהן ברחבי העולם.

ביטוח בססח מקנה ליצואנים ולספקים בשוק המקומי המוכרים ללקוחותיהם באשראי, הגנה מפני אי תשלום החובות על ידי הלקוחות.

המקרים המבוטחים הם:

  • חדלות פירעון של הלקוח – מצב בו הלקוח נכנס למצב חדלות פירעון (פשיטת רגל) על מגוון צורותיה: הקפאת הליכים, הסדרי נושים, מינוי מפרק וכו'
  • אי תשלום מתמשך – מצב בו הלקוח חווה קשיים כלכליים המונעים ממנו את היכולת לשלם את חובו למבוטח. במצב זה, לאחר תקופת המתנה של בין 4 ל6 חודשים רשאי המבוטח להגיש תביעת ביטוח
  • אירוע פוליטי בארצו של הלקוח – אירועים כגון מלחמה, הפיכה, החרמה, מוריטוריום, איסור הוצאת מט"ח או כל אירוע פוליטי במהותו המונע מהלקוח אפשרות העברת התמורה למבוטח

לבססח שיתופי פעולה עם מבטחי משנה מהשורה הראשונה בעולם והחברה מדורגת בדירוג Aa3